H.J. Vierdag

Toen mijn moeder in 2001 verhuisde en wij de woning ontruimden, vond ik op zolder delen van het archief van mijn vader. Naast mappen met oude brieven stond een schoenendoos met foto's van verschillende orgels die mijn vader samen met zijn medewerkers in de loop der jaren heeft gebouwd. De verzameling lijkt willekeurig en is lang niet volledig. Sommige foto's zijn gemaakt door amateurs, andere door professionals. Soms stond op de foto de dispositie van het betreffende orgel vermeld maar vaak ook niet.
Aanvullende informatie kreeg ik in eerste instantie van Piet Bron en in de loop van de tijd van vele anderen die via email contact met mij zochten. Er is steeds geprobeerd bronnen te achterhalen en te vermelden, maar mocht er desondanks een foto geplaatst zijn met onjuiste of onvolledige bronvermelding, neemt u dan contact op zodat we de informatie kunnen corrigeren.
De hier afgebeelde selectie is geen inventarisatie of overzicht omdat veel orgels ontbreken, maar het geeft een beeld van wat mijn vader bouwde, wat hij mooi vond en wat belangrijk voor hem was.
Ten aanzien van de begeleidende tekst heb ik geput uit mijn geheugen en uit het onvolledige archief. Ook hier zijn aanvullingen of correcties dan ook van harte welkom.


Ieke Vierdag