DAYAK under pressure
GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE KOLONIEËN

Voor veel Taiwanezen begint de geschiedenis in 1662 toen Coxinga de Nederlanders verdreef. Vanaf dat moment ging Taiwan namelijk deel uitmaken van het Chinese rijk. De autochtone Polynesische bevolking verdween daarmee uit het zicht. Zij vormen ook nu nog een kleine minderheid met een zeer zwakke positie. In de jaren zeventig van de vorige eeuw kwam er wereldwijd meer belangstelling voor autochtone culturen, zoals bijvoorbeeld in Australië. Die tendens is ook in Taiwan waarneembaar. De autochtone bevolking lijkt zelfbewuster geworden en religieuze gebruiken, beeldhouwkunst, zang, dans en literatuur krijgen meer aandacht. In het begin van de negentiende eeuw worden in verschillende boeken herinneringen aan de Nederlanders beschreven die nog bij de oorspronkelijke bevolking zouden leven, maar veel is inmiddels verdwenen en de geschiedenis is vaak alleen nog in geografische namen terug te vinden of in musea. En natuurlijk in de verschillende forten.
Formosa Verloren is een verslag van een reis door Taiwan, op zoek naar sporen van het Nederlandse VOC-verleden op het voormalige Formosa. Aan de hand van die reisimpressies wordt het 17de eeuwse leven beschreven op en rond de VOC-forten, van zowel de Europeanen als van de oorspronkelijke bewoners van het eiland, evenals van de steeds talrijker wordende Chinezen.


KLIK OP DE PLAATJES

lost cities zw
In het midden van de 20ste eeuw kwamen in verschillende gebieden in Afrika en Azië dekolonisatieprocessen op gang. Zo ook in het Nederlandse koloniale rijk. In 1949 werd Indië een onafhankelijke republiek. Nieuw-Guinea maakte vooralsnog van die republiek geen deel uit en bleef een Nederlandse kolonie. Er zijn echter nationalistische tendensen waarneembaar. Natievorming op de Valreep beschrijft hoe de Nederlandse regering, ondanks pogingen om de koloniale situatie te handhaven, uiteindelijk onder internationale druk het bewustwordingsproces gestimuleerd heeft en daarmee de wijze waarop en de richting waarin deze ontwikkeling zich voltrok, getracht heeft te beïnvloeden.

Gedurende de gehele geschiedenis zijn er overal ter wereld culturen tot grote bloei gekomen en daarna weer in verval geraakt. Een aantal van die culturen heeft imposante overblijfselen achtergelaten in de vorm van steden en gebouwen die als ruïnes van
Lost Cities in het landschap achtergebleven zijn terwijl de bewoners al lang geleden zijn weggetrokken.
Poster Lite theme by ThemeFlood